ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН розвитку

Опорного закладу Нововасилівський навчально- виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад «Гармонія» Приазовської районної ради Запорізької області .

Перспективи розвитку

Опорний заклад ( Нововасилівський НВК «Гармонія») створено на основі Нововасилівського округу, до якого входять населені пункти Нововасилівка, Новоолександрівка, Домузли, Південне, Федорівка, Воскресенка, Розівка.

Мета Плану

Створення умов для забезпечення в закладі доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості і потреб держави. Забезпечення ефективного правління розвитком загальноосвітнього закладу.

Завдання плану

• Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в закладі шляхом:

- чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи;

- переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів.

• Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.

• Розвиток профільності навчання.

§ Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій.

• Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді.

• Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

• Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму.

• Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удоскона­лення освітнього середовища.

• Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

• Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти

Пріоритети Опорного закладу:

. Найдорожча цінність – людське життя.

. Якісна освіта – сяйво людського життя.

. Найбільше багатство – багатство людських стосунків.

. Найвища краса – краса людських взаємин

Освітній напрям

- співпраця з дошкільними навчальними закладами (наступність);

– 1-4 класи - реалізація освітніх програм;

– 5-9 класи - допрофільне навчання;

-10-11 класи - профільне навчання: українська філологія. Правовий. біотехнологічний (спецкурси, факультативи) ;

- розширення мережі профільних класів старшої школи (математика, біологія):

–осучаснення бази кабінетів інформатики, бібліотеки;

– забезпечення закладу фахівцями: соціальний педагог, дефектолог;

- впровадження інклюзивної освіти;

- удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми за рахунок створення гуртків , які забезпечують розвиток індивідуальних та інтелектуальних здібностей дітей та запитів їх батьків;

– упровадження авторських програм;

– участь у конкурсах, турнірах.

ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ

1. Музичний профіль - базова дисципліна музика, вивчається за програмою музичного профілю.

2. Художній профіль - - навчаються за програмою художнього профілю.

3. Української філології .

4. Поглиблене вивчення предметів інженерного циклу .

5. Біологічний профіль – з поглибленим вивченням біології. Кількість годин відповідає програмі поглибленого вивчення.

6. Історичний профіль - предмет поглибленого вивчення - історія України

Навчальні плани 10-11–х класів реалізують зміст освіти на профільному рівні.

7 . Правовий профіль – предмет поглибленого вивчення - правознавство . На академічному рівні вивчається історія України.

8. Біотехнологічний профіль – предмет поглибленого вивчення - біологія , на академічному рівні вивчається екологія.

Виховний напрям

- продовжити впровадження естетичного виховання учнів (постійно);

- використання еколого-натуралістичного центру, музейного комплексу, гуртків від дитячо-юнацької спортивної школи, художньої школи, музичної школи , учнівського самоврядування для впровадження виховної системи «Бути людиною – бути лицарем»(2016-2018 р. р.).

Оздоровчий напрям

- впровадження основних принципів та напрямів діяльності закладу сприяння здоров’ю (за окремою програмою), олімпійської освіти - 2016 – 2018 р.р.;

- робота щодо фізичного вдосконалення учнів за системою Запорізьких козаків - 2016 – 2018 р.р.

Соціальний напрям

- співпраця з батьками ( постійно)

- співпраця з навчальними закладами - 2016 – 2018 р.р.

Фінансово-господарська діяльність

(опис інвестиційних потреб опорної школи):

– придбання сучасної комп’ютерної техніки - 2016 – 2017 н.р.;

- інтерактивного комплексу кабінета географії – 2017-2018 н.р.;

- забезпечення окремих кабінетів шкільними меблями та приладдям -

2017 – 2019 н.р.;

- придбання наочності, макетів та пневматичної зброї для використання під час вивчення предмету «Захист Вітчизни»- 2017-2018 н.р.;

- придбання 2-х шкільних автобусів - 2017 р.;

- створення кабінету інформатики для учнів початкових класів - 2018р.;

- створення кабінету інклюзивного навчання – 2017-2018н.р. .;

- створення шкільної медіатеки - 2016-2017 н.р.

Очікувані результати виконання плану розвитку закладу:

1.Робота над Планом розвитку ОЗ згуртує весь колектив.

2.Система управління відповідатиме сучасним вимогам та забезпечуватиме високу ефективність якості освіти.

3.У пошуках ідей, методик, технологій, підходів значною мірою зросте рівень компетентності педагогів, учнів.

4.Сформується цілісна система різноманітних форм, методів та засобів організації навчально-виховного процесу.

5.Підвищиться загальний рівень успішності учнів, поліпшиться якість навчання та виховання з урахуванням їхніх інтересів, здібностей, нахилів.

6.Учні усвідомлять необхідність в знаннях, навичках і вміннях на основі цікавих, різноманітних, нестандартних методів роботи та інноваційних технологій.

7.Збільшиться кількість призових місць на олімпіадах, конкурсах.

8.Сформується професійна орієнтація учнів та підготовка до вибору вищого навчального закладу І – ІV рівнів акредитації для продовження навчання.

9. Досягнення свідомого ставлення дітей до збереження свого здоров’я, необхідності в здоровому способі життя і зменшення рівня захворюваності дітей.

10. Самоствердження учнів як членів суспільства, їхня особиста політична та економічна відповідальність; утвердження людської гідності; неформальна та ефективна участь у громадських справах; сприяння функціонуванню конституційної демократії.

11. Досягнення шанобливого ставлення до історичного минулого, збереження традицій, звичаїв, обрядів українського народу.

12. З’явиться індивідуальне обличчя школи, зростатиме її рейтинг.

13. Упорядкується система вибору індивідуальних освітніх маршрутів учнями школи.

14. Учні відчують, що школа – для них; батьки з повагою поставляться до творчого колективу.

15. Сформуються на високому рівні ключові компетенції, покладені в основу моделі випускника школи, його конкурентноздатності з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей учнів та вчителів.

16. Адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.

17. У школі з’явиться й поступово реалізується спільна для всіх мрія – школа нова та цікава.

Кол-во просмотров: 351