СТАТУТ

ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НОВОВАСИЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

“СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ- ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ГАРМОНІЯ”

ПРИАЗОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт. Нововасилівка

І. Загальні положення

1.1. Опорний навчальний заклад Нововасилівський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад “Гармонія” Приазовської районної ради Запорізької області (надалі -“Опорний заклад”) створений рішенням сімнадцятої позачергової сесії Приазовської районної ради Запорізької області сьомого скликання № 5 від 30 березня 2017 року.

1.2. Опорний навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку та має у своєму складі філії:

- Воскресенська філія І-ІІ ступенів опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад «Гармонія» Приазовської районної ради Запорізької області, яка знаходиться за адресою: 72414, Запорізька область, Приазовський район, село Воскресенка, вул. Шкільна ,64;

- Розівська філія І-ІІ ступенів опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад «Гармонія»Приазовської районної ради Запорізької області, яка знаходиться за адресою: 72410, Запорізька область, Приазовський район, село Розівка, вул. Бікбулатова ,12.

1.3. Повна назва Опорного закладу:

українською мовою – Опорний навчальний заклад Нововасилівський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад “Гармонія” Приазовської районної ради Запорізької області

російською мовою – Опорное учебное учреждение Нововасилевский учебно-воспитательный комплекс «Специализированная школа І-ІІІ ступеней - внешкольное учебное учреждение «Гармония» Приазовского районного совета Запорожской области»

Скорочена назва:

українською мовою – ОНЗ Нововасилівський НВК “Гармонія”

російською мовою – ОУУ Нововасилевский УВК “Гармония”

1.4.Опорний навчальний заклад Нововасилівський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад “Гармонія” Приазовської районної ради Запорізької області створено шляхом реорганізації (злиття) Нововасилівського навчально-виховного комплексу “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад “Гармонія» Приазовської районної ради Запорізької області, Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області, Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області.

1.5. Опорний навчальний заклад Нововасилівський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів- позашкільний навчальний заклад “Гармонія” Приазовської районної ради Запорізької області є правонаступником всіх прав та обов`язків Нововасилівського навчально-виховного комплексу “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів позашкільний навчальний заклад “Гармонія» Приазовської районної ради Запорізької області, Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області, Воскресенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Приазовської районної ради Запорізької області.

1.6. Юридична адреса Опорного закладу: 72420 Запорізька область, Приазовський район, селище Нововасилівка, вул.Миру, 2-А; тел. 5-23-52

1.7. Власником та засновником Опорного закладу виступає Приазовська районна рада Запорізької області (надалі – «Власник»).

1.8. Опорний навчальний заклад Нововасилівський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад “Гармонія” Приазовської районної ради Запорізької області є неприбутковою організацією. На підставі Закону України від 17.07.2015 року № 652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України передбачено:

- доходи (прибутки) неприбуткової організації Опорного навчального закладу Нововасилівський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад “Гармонія” Приазовської районної ради Запорізької області використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

- передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

- заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.

2. Юридичний статус Опорного закладу.

2.1. Опорний заклад є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Опорний заклад набуває з дня його державної реєстрації ( перереєстрації ) . Філії не є юридичними особами. Філії наділяються майном Власника та існують на підставі затвердженого ним положення. Філія може виконувати функції початкової школи, а також може за рішенням Засновника виконувати функції основної школи.

2.2. Опорний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським Кодексом України, Законами України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній Навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, відповідним Статутом, затвердженим Уповноваженим органом Власника, рішенями районної ради, розпорядженням голови ради, голови районної державної адміністрації, наказами районного відділу освіти, молоді та спорту (у межах делегованих повноважень).

2.3. Опорний заклад має круглу печатку, кутовий штамп зі своєю повною назвою та інші необхідні реквізити згідно до чинного законодавства.

2.4. Опорний закладмає право від свого імені укладати угоди, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки у межах чинного законодавства, бути позивачем і відповідачем в господарчому та третейському суді, арбітражному та третейському суді.

2.5. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України “Про освіту” та Положенням про середній загальноосвітній навчально – виховний заклад;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої наукової діяльності, приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

2.6. Опорний закладне несе відповідальності по зобов’язаннях Засновника.

2.7. Засновник не несе відповідальності по зобов’язаннях Опорного закладу .

3. Мета і головні завдання Опорного закладу

2.

3.1. Головною метою округу (опорний заклад, його філії) є забезпечення реалізації права громадян на здобуття безкоштовної повної загальної середньої освіти.

3.2. Головними завданнями Опорного закладу є:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб,у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціональне і ефективне використання наявних ресурсів , їх модернізації.

Головними завданнями опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

3.3. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом .

Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

3.4. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

3.5. В опорному закладі мова навчання визначається відповідно до ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» .

3.6. В Опорному закладі формуються класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11 класи).

Відповідно до запитів дітей, батьків, громадськості, за наявності відповідного програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення профіль навчання (10-11 кл.) та поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 кл.) може змінюватись.

3.7. Опорний заклад має право:

- визначати форми, методи і засоби організації навчально- виховного процесу за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Приазовської районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами проводити експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування,виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

3.8. В Опорному закладі створюються та функціонують різні методичні об’єднання.

3.9. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються установами охорони здоров’я району.

4. Організація навчально - виховного процесу.

4.1. Опорний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного, тижневого плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Опорного закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується спільним засіданням педагогічної ради та ради Опорного закладу.

4.2 Основним документом, що регулює навчально – виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

4.2.1. Робочий навчальний план Опорного закладу комунальної форми власності погоджується радою опорного закладу і затверджується відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються:

- розклад уроків ( щоденний, тижневий);

- режим роботи (щоденний, річний ).

4.2.2. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани Опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

4.2.3. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу за узгодженням із завідувачами філій відповідно до законодавства і затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Опорного закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4.4. Опорний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

4.5. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора опорного закладу.Зарахування учнів до Опорного закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу ).

4.5.1. Приймання дітей (учнів) до спеціалізованих та профільних класів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок приймання дітей до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (наказ МОН України №389 від 16.06.2003р.)

4.5.2. У разі потреби учень може перейти протягом будь якого року навчання до іншого закладу. Переведення учнів до іншого закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

4.6. Для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи подовженого дня.

4.6.1. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Опорного закладу на підставі заяви батьків ( осіб, які їх замінюють ).

4.6.2. Визначається такий режим роботи груп продовженого дня :

- 1200 – 1300 – підготовка до занять, індивідуальна робота;

- 1300 – 1350 – обід, відпочинок на свіжому повітрі;

- 1400 – 1530 – самопідготовка;

- 1540 – 1620 – виховне заняття;

- 1630 – 1700 – ігри на свіжому повітрі, спортивні заняття.

4.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Опорним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

4.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

4.9. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю опорного закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом Навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

4.10. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у Опорному закладі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів – ІІ-ІІІ ступенів (5-11 класи)

4.11. Тривалість уроків у закладі становить: у 1 класі - 35 хвилин, у 2 – 4 класах - 40 хвилин, у 5 – 11 класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації та санітарно-епідеміологічною службою.

4.12. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

4.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Опорного закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Опорного закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

4.14. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Опорному закладі проводяться індивідуальні, додаткові заняття, факультативи, курси за вибором, працюють клуби та гуртки за інтересами учнів, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

4.15. Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

4.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.17. В Опорному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

4.18. У закладі встановлена 12-бальна шкала оцінювання. Залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом розрізняють чотири рівні його засвоєння та вміння оперувати ним:

Початковий (1-3 бали) Достатні (7-9 балів)

Середній (4-6 бала) Високий (10-12 балів)

4.18.1. При цьому перевідними (випускними) є усі оцінки 12- ти бальної шкали оцінювання, які виставляються у відповідний документ про освіту.

4.18.2. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – за рішенням педагогічної ради Опорного закладу.

4.18.3.У документі про освіту ( табелі успішності, свідоцтві, атестаті ) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

4.19. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома

учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

4.20. Порядок переведення і випуск учнів Опорного закладу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 07.2015 року за № 924/27369.

4.21. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та предмета відповідно до профілю навчання .

4.22. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2014р. № 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.2015р. за № 157/26602.

4.23. Учням, які закінчили певний ступінь Опорного закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченню початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво по базову загальну середню освіту;

по закінченні опорного закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

5. Учасники навчально-виховного процесу.

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Опорному закладі освіти є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі , учитель -логопед;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

5.2. Керівництво Опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор Опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, іншими актами законодавства, цим Статутом..

Керівництво філією Опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, статуту Опорного закладу та Положення про філію.

5.3. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Опорного закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Опорного закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці, інші права, що не суперечать законодавству України;

5.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до комунального, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.5. Педагогічними працівниками Опорного закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посади, звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Опорного закладу;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- згідно діючого законодавства одержувати компенсації при втраті роботи в зв’язку із змінами в організації роботи Опорного закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства, інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу Опорного закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут Опорного закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника Опорного закладу, відділу освіти районної державної адміністрації;

- брати участь у роботі педагогічної ради, а також інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

5.9. В Опорному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.. Атестація здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Опорного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору ( контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника Опорного закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Опорного закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Опорного закладу та у відповідних державних, судових органах та інші права, що не суперечать законодавству України.

5.12.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь- якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів України, прав, основних свобод людини, та інші обов’язки, що не суперечать законодавству України;

Заклад освіти надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

5.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Опорному закладі;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню

Опорного закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

- можуть бути визначені інші права, що не суперечать законодавству України.

5.14 Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Опорного закладу;

- рішення органів громадського самоврядування;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

6. Організація позашкільної виховної роботи.

6.1. Заняття гуртків повинні сприяти вирішенню конкретних виховних завдань, формуванню ідейно-моральних якостей особистості, пізнавальної й громадської активності, розширенню й поглибленню об’єму знань, умінь та навичок, передбаченими навчальними програмами, вихованню потреби самоосвіти, ініціативи, прийняття творчих рішень і застосування їх на практиці, ознайомленню вихованців з досягненнями сільського й лісового господарства, вітчизняної й світової науки, техніки і технології, літератури, мистецтва й спорту.

6.2. Заняття гуртків ведуться за програмами і планами, розробленими на основі типових програм, рекомендованих Міністерством освіти України. В окремих випадках можуть бути складені програми керівниками гуртків, творчими та науковими працівниками, схвалені педагогічною радою та затверджені директором школи.

6.3. Гуртки створюються відповідно до інтересів дітей і підлітків, з урахуванням місцевих умов.

6.4. Комплектування гуртків розпочинається в травні і закінчується в основному 15 вересня кожного року. Гуртки, залежно від вимог програми, плану, організовуються як на весь навчальний рік (з 15 вересня по 31 травня), так і на короткий період (літній період).

6.5. На літній період створюються гуртки, які можуть працювати по спеціальному розкладу, в тому числі з повним або змінним складом учнів. Окремі або частина занять гуртків можуть проводитися у формі походів, екскурсій, експедицій.

6.6. Кожен учень може займатися в одному або в двох гуртках. Але має право змінювати профіль гуртка, вільно виходити із складу одного гуртка і переходити до складу іншого.

6.7. До складу кожного гуртка 1-го року навчання повинно входити не менше 15 чоловік. Другого і наступних років – для учнів середнього і старшого віку – не менше 12 чоловік.

6.8. Для занять гуртків всіх профілів передбачається чотири академічні години на тиждень, або шість академічних годин на тиждень відповідно за програмою і планом. Розклад занять гуртків на тиждень складається з урахуванням раціонального розподілу вільного часу і зайнятості учнів у школі, з урахуванням вікових можливостей і санітарно-гігієнічних норм. При проведенні занять тривалістю більше однієї академічної години в день і залежно від її характеру, як правило, через кожні 45 хвилин занять організовуються перерви на 15 хвилин для відпочинку і зміни виду діяльності. В період спортивно-ігрових занять, змагань, походів, екскурсій, занять на відкритому повітрі перерви встановлюються за вирішенням керівників гуртків.

6.9. Заняття проводяться як з усім складом гуртка одночасно, так і по ланках, відповідно до програм, плану.

6.10. Організація роботи гуртків повинна відповідати правилам техніки і виробничої санітарії.

6.11. Головне завдання керівника гуртків – створити систему виховної роботи в гуртках.

6.12. Керівники гуртків зобов’язані:

- скласти і виконувати план роботи гуртків;

- додержуватися виконання режиму роботи гуртків на протязі дня, відвідування;

- турбуватися про створення і примноження традицій у гуртковій роботі;

- керуватися організацією і проведенням заходів в канікулярний час та залучати до їх підготовки і реалізації інших учнів;

- виявляти творчі дитячі інтереси і здібності членів гуртків;

- працювати в контакті з батьками, класними керівниками.

7. Управління Опорним закладом .

7.1. Управління цілісним майновим комплексом Опорного закладу здійснюється Приазовською районною радою.

Управління навчальним процесом Опорного закладу здійснюється відділом освіти молоді та спорту районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво Опорним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор Опорного закладу призначається за конкурсом та звільняється з посади на підставі наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту за погодженням з Приазовською районною радою. Директор Опорного закладу приймається на роботу шляхом укладання з ним контракту.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється начальником відділу освіти, молоді та спорту за поданням директора Опорного закладу.

7.2 Вищим органом громадського самоврядування Опорного закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік у складі працівників Опорного закладу, учнів, батьків, представників громадськості.

Загальні збори:

- обирають раду Опорного закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради Опорного закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Опорного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Опорного закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників, визначають інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

7.3. У період між загальними зборами діє рада Опорного закладу, яка діє на підставі Положення про раду Опорного закладу, прийнятого на загальних зборах колективу та затвердженого директором Опорного закладу.

7.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Опорного закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Опорним закладом;

- розширення колегіальних форм управління Опорним закладом;

- підвищенням ролі громадськості у вирішенні питань пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу.

7.4 При Опорному закладі може створюватися і діяти піклувальна рада ( інші органи громадського самоврядування ), яка діє на підставі Положення про піклувальну раду, прийнятого на загальних зборах колективу та затвердженого директором Опорного закладу.

7.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої гро­мадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами,

Опорними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Опорному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Опорного закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Опорного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Опорним закладом, інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України.

7.6. Директор Опорного закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- за погодженням з Уповноваженим органом Власника розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Опорного закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Уповноваженим органом Власника, відділом освіти районної державної адміністрації (в межах делегованих повноважень) місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

7.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Опорного закладу за узгодженням із завідувачами філій і затверджується районним відділом освіти, молоді та спорту.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.8. У Опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Опорного закладу освіти.

7.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Опорного закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників Опорного закладу.

7.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Опорного закладу . Кількість засідань педагогічної ради визначається їх, доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.11. У Опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительсьькі громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

8. Матеріально-технічна база Опорного закладу.

8.1. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Опорний заклад, його філія можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

8.2. Майно Опорного закладу перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Приазовського району та закріплюється за ним на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства .

Приазовська районна рада здійснює контроль за використанням і збереженням переданого Опорному закладу майна за участю відділу освіти і має право вилучати у Опорного закладу надлишкове майно, а також майно, що не використовується або використовується не за призначенням.

8.3. Опорний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Опорного закладу проводиться згідно чинного законодавства. Збитки, завдані Опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5.Майно навчальних закладів, реорганізованих в Опорний заклад не підлягає вилученню або перерозподілу без згоди завідувачів філій.

9. Фінансово-господарська діяльність.

9.1. Фінансово-господарська діяльність Опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.

9.2. Джерелами формування кошторису Опорного закладу є:

- кошти державного бюджету;

- кошти місцевого бюджету для комунальних загальноосвітніх навчальних закладів

у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що розробляється і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

9.3. У Опорному закладі комунальної форми власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів Власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання витрачаються відповідно до законодавства.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється цим Опорним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі ради Опорного закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють Власник та відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

9.4. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Опорному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням Уповноваженого органа Власника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти районної державної адміністрації.

9.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього Опорного закладу встановлюється відповідно до законодавства України.

10. Міжнародне співробітництво

10.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

11. Контроль за діяльністю Опорного закладу.

11.1. Державний контроль за діяльністю Опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Уповноважений орган Власника та відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, державні контролюючі органи.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Опорного закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4. У період між атестацією проводяться перевірки ( інспектування ) Опорного закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

12. Реорганізація або ліквідація закладу.

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Опорного закладу приймає Власник.

Реорганізація Опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Уповноваженим органом Власника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Опорним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується зними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

12.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання Опорного закладу переходять до

правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених Навчальних закладів.

13. Порядок змін та доповнень Статуту.

13.1. Статут Опорного закладу набирає чинності після затвердження його Власником та реєстрації відповідно до чинного законодавства.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту Опорного закладу затверджуються Власником та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.

13.3. У частині, не передбаченій даним Статутом, Опорний заклад керується чинним законодавством України.

13.4. Опорний заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.
Кол-во просмотров: 480