• Вы находитесь здесь:

  • Главная
  • Новости
  • До 100- річчя від дня народження В.О. Сухомлинського «Серце – віддаю дітям …»

До 100- річчя від дня народження В.О. Сухомлинського «Серце – віддаю дітям …»

2018-02-19

В.О. Сухомлинський про виховання любові та звички до праці

Виховання любові та звички до праці. У Павлиській середній школі вища педагогічна мудрість трудового виховання полягала в тому, щоб утвердити в дитячому серці народне ставлення до праці. Праця для народу є не тільки життєвою необхідністю, без якої немислиме людське існування, але і сфера багатогранних проявів духовного життя, духовного багатства особистості. "Людину впізнають по колосу пшениці, яку вона посіяла і виростила", – говорить народна мудрість. У Павлиській середній школі учня впізнавали по вирощеному дереву, квітці та його робочому зошиту.

На думку Сухомлинського, у системі трудового виховання треба використовувати всі види праці у їх різноманітності: навчальну і виробничу, короткочасну і довготривалу, платну і безкоштовну, ручну і механізовану, у майстерні і в полі, індивідуальну і колективну. Пройшовши таку школу трудового гарту випускники Павлиської середньої школи уміли працювати на основних видах с/г техніки, металообробних верстатах, складати радіоприймач тощо Цьому сприяла праця на пришкільних ділянках, у саду, спорудження шкільних приміщень, а також робота у гуртках, яких у школі було біля 80.

Сухомлинський підкреслював надзвичайну важливість того, щоб дитяча праця включалася в економічне, матеріальне життя сім’ї, була в ньому органічною необхідністю. Як тільки дитина навчилася нести своєю рукою ложку від тарілки до рота, вона працює, – говорить народна мудрість.Дуже важливо навчити дітей довготривалої праці. Адже справжню велику роботу можна виконати лише за роки. Така людина навчиться ставити далекі цілі і добиватися їх.

Сухомлинський так прагнув організувати трудове виховання, щоб діти відчували радість праці, пов’язаної з красою творення. У той же час він вважає, що праця немислима без мозолів і поту. У трудове виховання він включав гармонію трьох понять: треба, важко і прекрасно.

Колектив Павлиської середньої школи глибоко вірив в облагороджуючу силу праці. Якщо дитина вклала частину своєї душі у працю для людей і знайшла в цій праці особисту радість, вона не може стати злою, недоброю людиною.

Сухомлинський розвинув ідею К.Д. Ушинського про необхідність поєднання розумової і фізичної праці. Він вбачав таке поєднання не в механічному збільшенні фізичного навантаження поряд з навантаженням розумовим, а в постійному застосуванні інтелектуальних зусиль у фізичній праці. Сухомлинський застерігав, що не будь-які розумові заняття є працею, а лише ті, в яких є найважливіші ознаки праці – мета, зусилля, результати. Фізична праця має виховне значення у тій мірі, в якій бере участь у ній розум дитини. Фізична праця без розумової не дає нічого для виховання. Сухомлинський висловив думку про взаємовплив і взаємозбагачення розумової і фізичної праці.

Витоки здібностей і дарувань дітей, вказував Сухомлинський, – на кінчиках їх пальців. Від пальців йдуть найтонші струмочки, які живлять джерело творчої думки: "Сили розуму міцніють в міру того, як удосконалюється майстерність, але і майстерність черпає свої сили в розумі".

Сухомлинський наголошував, що працелюбство, як моральна якість виховується тільки в колективі. Чим сильніше колективне почуття поваги до праці, тим ефективніше виховання кожного школяра.

Проблема самовиховання особистості. На думку Сухомлинського, найбільш яскравим результатом виховання є те, що людина почала думати сама про себе, задумалась над питанням: що є у мене доброго і що є ще погане? "Виховання, що спонукає до самовиховання – це і є, за моїм глибоким переконанням, справжнє виховання", – пише він у статті "Виховання і самовиховання". У книзі "Сто порад учителеві" розробив систему правил, яких необхідно дотримуватись при самовихованні у моральній сфері, фізичній культурі, навчанні та праці.

Щоб спонукати дитину до самовиховання, необхідно, перш за все, вчити її пізнавати себе й виховувати себе. Девіз самовиховання добре виражений у словах Ф.М. Достоєвського: "Знайди себе в собі, підкори себе собі, оволодій собою". Виховання почуттів, дисциплінування думки й волі, вироблення й урівноважування характеру – все це, стверджував Сухомлинський, людина повинна робити сама, пізнаючи себе й оволодіваючи собою. Самовиховання потребує дуже важливого, могутнього стимулу – почуття власної гідності, поваги до самого себе, бажання стати сьогодні кращим, ніж учора.

Сухомлинський вважав, що для організації самовиховання важливо, щоб не було нервозності у колективі, жорстких покарань, грубих окриків: "Там, де все будується на покараннях, немає самовиховання". Адже покарання звільняє вихованця від докорів совісті, а совість – головний рушій самовиховання.

“Особистість учителя – наріжний камінь виховання”

В.О. Сухомлинський

Проблема вчителя і вчительської професії. Сухомлинський вважав, що учитель – це особлива професія, яку не порівняєш ні з якою іншою справою.На його думку, педагогічна праця близька до науково-дослідної. Ця близькість полягає в аналізі фактів і в необхідності передбачення. У творі "Розмова з молодим директором школи" він пише: "Учитель, який не вміє і не бажає проникати подумки в глибину фактів, в причинно-наслідкові зв’язки між ними, перетворюється у ремісника".

Сухомлинський підняв проблему, якими якостями має володіти хороший педагог.По-перше, хороший учитель – це людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати хорошою людиною, вміє дружити з дітьми, приймає близько до серця дитячі радощі і горе, знає душу дитини.

По-друге, цей учитель добре знає науку, на основі якої побудований предмет, що викладається ним. Чим глибші знання, чим ширший кругозір, всебічна наукова освіченість вчителя, тим у більшій мірі він не тільки викладач, але й вихователь.

По-третє, хороший учитель – це людина, яка знає психологію і педагогіку, розуміюча і почуваюча, адже без знання науки про виховання працювати з дітьми неможливо.

По-четверте, хороший учитель – це людина, яка досконало володіє уміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї праці. У хорошій школі в кожного вчителя є яка-небудь трудова пристрасть.

Сухомлинський звернув увагу на проблему підготовки учителя до уроків: "Знаючий, думаючий, досвідчений педагог не засиджується довго, готуючись до завтрашнього уроку. Учитель готується до хорошого уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашої професії і технології нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, треба поглинути ціле море світла."

Сухомлинський вказав на необхідність турботи про вчителя. Вимагаючи від учителя, треба пам’ятати, що йому необхідно щось давати. Усі шкільні громадські організації повинні створювати обстановку багатого духовного життя, умови, коли сили і дорогоцінний час учителя не витрачається марно.

Учителя треба оберігати від всеможливої писанини і "заходів".Мистецтво виховання моральних цінностей молодших школярів, на думку Сухомлинського, містить насамперед мистецтво говорити, звертатися до людського серця: "Я твердо переконаний, що багато шкільних конфліктів, які не рідко закінчуються великою бідою, починаються з невміння вчителя говорити з учнями. " Вчитель у слові виявляє себе, свою культуру, свою моральність, своє ставлення до вихованця.

Головне, що, за переконанням Василя Олександровича, визначає ефективність слова вчителя, - це його чесність. Учні дуже точно відчувають правдивість слова, чутливо відгукуються на нього. Ще точніше відчувають учні неправдиве, лицемірне слово. Крім того, ефективність слова вчителя залежить від однієї дуже важливої умови 6в школі не має бути жодного педагога, для якого праця вчителя була б тягарем. Слово педагога, який має високу педагогічну культуру, вважає Сухомлинський, утверджує атмосферу довір’я, щиросердності, спільності. Моральне право на щиру відвертість вихованців має тільки той, хто поважає і любить їх, вірить у добре начало в кожній дитині, непримиренний до всього показного, фальшивого, лицемірного.

Вчителю треба бути не тільки добрим, чуйним, а й суворим, непримиренним до лінощів, обману, лицемірства, жорстокості. Покарання, на думку В.О. Сухомлинського, - не тільки одна із форм громадянської і моральної оцінки поведінки людини. Покарання перевиховує лише тоді, коли в чомусь переконує, примушує замислитись над власною поведінкою, над ставленням до людей. Основною формою словесного покарання видатний педагог вважав осуд, який стає впливовим за умови, коли в дитини вихована само поведінка. Майстерність, мистецтво виховання словом виявляється в тому, що вихователь створює для учнів атмосферу , насичену душевністю, атмосферу шукань, відкриттів не тільки наукових, суто пізнавальних, а й морально – естетичних. І ця атмосфера в школі – початок морального розвитку: “Слово – це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним - велике мистецтво .словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодіваймо цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса!”. Я вважаю, що саме від слова педагога залежить створення у школі обстановки, що сприяє вихованню любові до знання, читання, мистецтва, музики. Слово педагога, що відображає його духовні уподобання і потреби, - це найперше і найголовніше. Умови ефективного керівництва розумовим розвитком підлітка: Класний керівник (вихователь) по можливості повинен викладати предмети, які вивчаються від початку навчання до випуску учнів.

- Кожен з педагогів повинен здійснювати, надихнути підлітка, пробудити в ньому неповторну особистість.

- Повноцінне розумове виховання можливе лише за тієї умови, коли навчання відбувається на тлі багатого інтелектуального життя колективу і особистості.

- Підліток має ствердитися в інтелектуальному житті.

- Необхідно формувати і розвивати потребу в самоосвіті.

План заходів до 100 - річчя В.О.Сухомлинського

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні в виконавці
1 Створити на сайті школи сторінку «До 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського» Січень 2018 року
2 Провести шкільний конкурс дитячого малюнка «У кожній казці – мудрості перлина» (1-4 класи). Матеріали конкурсу розмістити на сайті школи Лютий, березень 2018 року Грибенькова Л.В. Задирака І.А.
3 Взяти участь у районному конкурсі дитячого малюнка «У кожній казці – мудрості перлина» Лютий, березень 2018 року Грибенькова Л.В. Задирака І.А.
4 Провести шкільний конкурс дитячого малюнка «Світ очима дітей» (5-11 класи). Матеріали конкурсу розмістити на сайті школи. Лютий, березень 2018 року Грибенькова Л.В. Задирака І.А.
5 Взяти участь у районному конкурсі дитячого малюнка «Світ очима дітей» (5-11 класи). Лютий, березень 2018 року Грибенькова Л.В. Задирака І.А.
6 Зібрати матеріали з досвіду впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. Видати збірник матеріалів. Травень-червень 2018 року Богомаз В.О. Фефелова А.А.
7 Провести книжкові виставки до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського «Сухомлинський у діалозі з сучасністю» Травень, серпень 2018 року Зінченко О.В., бібліотекар
8 Подорож за оповіданнями Василя Сухомлинського Червень 2018 року Зінченко О.В., бібліотекар
9 Оновити створені куточки, експозиції, стенди, поповнити їх новими, змістовними матеріалами з досвіду творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського І півріччя 2018 року Вчителі – предметними, бібліотекар
10 Провести місячники (декади, тижні), присвячені 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського Вересень 2018 року Богомаз В.О. Грибенькова Л.В.
11 Забезпечити представлення матеріалів та участь в районних заходах: · ярмарку педагогічних ідей «Освітянські обрії - 2018»; · конкурсі дитячого малюнка «Світ очима дітей»; · Міжнародній науково-практичній конференції та ХХ Всеукраїнських читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» Вересень 2018 Травень 2018 року Вересень 2018 року Богомаз В.О. Грибенькова Л.В.
12 Провести обговорення творів В.О.Сухомлинського, творчі дискусії, проблемні столи, панорами творчих знахідок презентації досвіду Серпень, вересень 2018 року Богомаз В.О. Грибенькова Л.В.
13 Спрямувати діяльність шкільних, районних методичних об’єднань на вивчення та творче впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського Постійно Богомаз В.О. Грибенькова Л.В.
14 Організувати висвітлення в засобах масової інформації та на сайті школи заходів, що проводитимуться з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського Упродовж року Богомаз В.О. Грибенькова Л.В.
Кол-во просмотров: 685

Комментарии